დაგვიკავშირდით: +99532 2880315

IP სატელეფონო სისტემები

სატელეფონო კომუნიკაცია წამოადგენს ნებისმიერი მსხვილი კომპანიის ფუნქციონირების განუყოფელ ნაწილს (რგოლს). ქსელის სათანადო კონსტრუქცია უზრუნველყოფს რაციონალურ ურთიერთქმედებას ორგანიზაციის (კომპანიის) სააგანტოებს და დეპარტამენტებს შორის. თანამედროვე  ტექნოლოგიები გვაძლევენ საშუალებას შევქმნათ ხარისხიანი შიდა კომუნიკაცია IP-ტელეფონების, ATS- ინსტალირების და ხმოვანი ქსელური ინტერფეისის გამოყენებით.

კომპანია აიტეგი გვტავაზობს საინსტალაციო სამუშაოებს სატელეფონო ხაზების, PBX-ების ინსტალაციის და იმპლემენტაციის კუთხით. სამუშაოები იწარმოება შემდეგი ეტაპების გავლით:

 1. მონაცემების შეგროვება არსებული ქსელების და აპარატურის  შესახებ.
 2. პროგრამული უზრუნველყოფის სტრუქტურის ანალიზი.
 3. დიზაინის შექმნა და ღირებულების შეფასება.
 4. ინსტალირება (ოპტიკურ–ბოჭკოვანი გაყვანილობის გაყვანა) და ექსპლუატაციაში შესვლა (შეყვანა).

გარდა ამისა, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ჩვენს მიერ შექმნილი ქსელების მომსახურეობას. კომპანიია სტანდარტული სატელეფო ქსელი შედგება:

 • ATS- აპარატი, რომელიც განკუთვნილია სიგნალების და ზარების დისტრიბუციისთვის და გადართვისთვის. ეს შეიძლება იყოს ცალკე არსებული მოწყობილობა ან აპარატურა/პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეერთებულია პირად კომპიუტერთან.
 • ქსელური ინფრასტრუქტურა გარდა უშუალოდ კაბელებისა, რომელიც აერთიანებს პასიურ და აქტიურ მოწყობილობებს (მარშრუტიზატორები(როუტერები), კომუტატორები(სვიჩები), აგრეთვე ქსელური გამოსასლელები(outlet), საკომუტაციო პაჩ-პანელები  და სხვა).
 • სამუშაო ადგილები და სააბონენტო პუნქტები (აბონენტის ტერმინალი) პირდაპირ უკავშირდებიან სატელეფონო ზარის  მეშვეობით, ან სპეციალიზირებული მოწყობილობის საშუალებით, რომელიც ინსტალირებულია კომპიუტერში.

იზოლირებული PBX-ის ინსტალირების მოთხოვნა კომპანიის ოფისში განპირობებულია ოპერატორების მხრიდან ნომრების ნაკლებობით. არსებული პრობლემის გადასაწყვეტად, კომპანიები ახდენენ გარკვეული ნომრების იდენტიფიცირებას, რომლებშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მრავალარხიანია,  არ არის განკუთვნილის ზარების ფართო ნაკადზე. ამიტომ ATS  გამოყენებულია არხის სათანადო განაწილებაზე. ეს ხელს უწყოფს სატელეფონო კომუნიკაციას კომპანიის თანამშრომლებს შორის შიდა ზარების  და გარე  შემოსული ზარების გადანაწილებას. 

საკაბელო ტელეფონებისთვის,  რომლებიც ფართოდ გამოიყენებოდა, არსებობდა ჩვეულებრივი საკომუტაციო პანელი და wall outlet–ი (საკედლე როზეტი– noodles). ამჟამად გამოიყენება ისეთი მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება კომპიტერულ ქსელებში (კაბელი, twisted category 6), რომელსაც ახასიათებს მეტი დრეკადობა და არის ეფექტური ქსელის შექმნის დროს იმისთვის, რომ ამოვხსნათ თანამედროვე ამოცანები და შევამციროთ საკომუნიკაციო ხარჯები.

შიდა სატელეფონო კომუნიკაციის უპირატესობა ხდის კომუნიკაციის ამ მეთოდს ერთერთ ყველაზე რენტაბელურს, პრაქტიკულს და ეფექტურს. მოწყობილობების მრავალსახეობა და ფასების დიაპაზონი კი გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება როგორც მცირე კერძო ფირმისთვის, აგრეთვე მსხვილი კორპორაციისთვის.

საოფისე IP-ტელეფონები განკუთვნილია შიდა მოხმარებისთვის. ის მოიცავს ავტომატურ სატელეფონო სადგურს, რომელიც შექმნილია IP- პროტოლის საფუძველზე. ამ სისტემის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მაღალხარისხიანი და იაფი ლოკალური სატელეფონო ქსელი. გარდა ამისა, ყველაფერი ეს არის დაფუძვნებული SIP ტელეფონებზე, რაც გვაძლევს მისი ფუნქციონირების გაზრდის საშუალებას. ქალაქის სატელეფონო ხაზები ამ დროს თავისუფალია.
 

აბონენტების რაოდენობა, რომელიც  ერთდროულად ჩართულია ქსელში, იწყება რამოდენიმე ათეულიდან და მთავრდება ასობით. მაშასადამე, IP სატელეფონო სისტემა რელევანტურია მცირე ბისნესისთვის ან ერთმანეთისგან შორს განლაგებული ოფისებისთვის, აგრეთვე ფართო სადისტრიბუციო მასშტაბური ქსელების მქონე მსხვილი კორპორაციებისთვის .

IP- ტელეფონების გამოყენებით შესაძლებელია:

 1. შიდა ზარების გაშვება ხდება არა ცალცალკე (სეპარირებული) სატელეფონო ხაზების მეშვეობით, არამედ შიდა არხებით. არ არის საჭირო ყველა მოწყობილობის შეერთება ერთმანეთთან (ფაქსი, ტელეფონი, მოდემი) საერთო სატელეფონო ხაზთან. .
 2. შესაძლებელია ერთმანეთისგან გეოგრაფიულად შორს განლაგებული ოფისების გაერთიანება ერთიან სადისტრიბუციო კორპორატიულ ქსელში ან IP- სატელეფონო სისტემაში.
 3. ყოველი ზარის მარშრუტიზაცია (routing) თავისთავად იწვევს უფრო მოქნილ კონფიგურაციას, რაც ზრდის მთლიანი სისტემის ფუნქიონირების უნარიანობას.
 4. ბიზნესი ხდება ეფექტური, რაც ნიშნავს ხმოვანი ზარების მიღებას და განხორციელებას.~

მთავარი უპირატესობები, რომლებსაც იძენს ორგანიზაცია ქსელში მიერთებით (ქსელის შექმნის მეშვეობით):

 • IP- ტელეფონი მუშაობს კომუტატორის მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს ერთდროულად შემოსული სიგნალების ტრანსმისიას (გაშვებას) იგივე ქსელში, და გვაძლევს ზარების მარშრუტიზაციის და თანმიმდევრობის დაცვის საშუალებას.
 • ქსელის გაფართოება შესაძლებელია არალიმიტირებული მასშტაბით, გარდა ამისა, არ იქმნება ახალი ნომრების შემოყვანის  და სატელეფონო ხაზისთვის  საჭირო აპარატურის არსებობა.
 • მონიტორინგი და აწყობა ხდება ინტერნეტის საშუალებით, რაც იოლს ხდის მის მართვას.
 • მესიჯების უნიფიცირების მეშვეობით, შესაძლებელია ხმოვანი შეტყობინების მიღება ელ. ფოსტაზე.
 • თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ავტო მოპასუხე (პროგრამირებული ზარებისთვის, მაგალითად: ღილაკი პირველი– საწყობი, 2– ბუღალტერია და სხვა).
 • დაზოგოთ თანხა საერთაშორისო ზარებისთვის.
 • იაფი (დაბალი ღირებულების) SIP ტელეფონები (აპარატები და პროგრამული უზრუნველყოფა).
 • მაღალი მობილობა და მუშაობა უნიფიცირებულ კომუნიკაციებთან.

გადაწყვეტილებები, რომლებსაც გთავაზობთ ჩვენი კომპანია, გაძლევთ საშუალებას შექმნათ IP სატელეფონო ფართო ქსელი, რომელიც დააკმაყოფილებს განსხვავებული ზომის და მიმართულების კომპანიის მოთხოვნებს. ვიღებთ ჩვენს თავზე მის შენარჩუნებას, კონფიგურაციას და ინსტალირებას, რაც უზრუნველყოფს მუდმივ ქსელურ კავშირს.